Välkomna till 6Snacket!


Sex och samlevnad har alltid varit en del av varje lärares uppdrag men forskning visar att kunskapsområdet ofta faller mellan stolarna. Fokus hamnar ofta på det negativa som oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar istället för annat som eleverna vill prata om, som hur man hanterar relationer, hur man har sex, identitesfrågor, normer och pornografi etc. 


I februari 2021 kom regeringen med läroplansändringar som stärker och förtydligar uppdraget. Det som tidigare varit underförstått skrivs nu ut och kunskapsområdet har fått ett nytt namn - sexualitet, samtycke och relationer. Kunskapsområdet ska vara ämnesintegrerat och ämnesöverskridande och läroplansändringarna börjar gälla hösten 2022. 


6Snacket finns här för att hjälpa lärare och skolor med hur detta ska in i undervisningen. Vi vet att kunskapsområdet kan väcka såväl entusiasm som osäkerhet - och det är här vi tar vår utgångspunkt - ska man som skola lyckas med uppdraget måste man som lärare känna att man äger sin lärargärning.


6Snacket riktar sig till högstadiet och gymnasiet och erbjuder föreläsningar och workshops där vi med konkreta exempel visar hur varje ämne kan ta sig an detta i praktiken. 


6Snacket hjälper er kicka igång och utveckla sexualitet, samtycke och relationer på ett lustfyllt, lättsamt och tryggt sätt. Välkomna att höra av er!