Vad 6Snacket erbjuder: 

Inspirationsföreläsning för skolpersonal - 90 min


Innehåll:


 • "Sexualitet, samtycke och relationer" - och vad det innebär. 
 • Skollagen, läroplanerna samt skolans uppdrag.
 • "Hur?" - den praktiska undervisningen kopplat till kunskapsområdet.
 • 6Snackets modell för hur man på skolan arbetar sytematiskt för att säkerställa att inget faller mellan stolarna. 
 • Konkreta och inspirerande exempel från verkligheten kopplat till varje ämne.


Föreläsning + kreativ workshop för skolpersonal -Halvdag


Innehåll:


 • "Sexualitet, samtycke och relationer" - och vad det innebär. 
 • Skollagen, läroplanerna samt skolans uppdrag.
 • "Hur?" - den praktiska undervisningen kopplat till kunskapsområdet.
 • 6Snackets modell för hur man på skolan arbetar sytematiskt för att säkerställa att inget faller mellan stolarna. 
 • Konkreta och inspirerande exempel från verkligheten kopplat till varje ämne.


 • Workshop där lärarna ges verktyg att tillsammans med sina ämneskollegor arbeta med kartläggning, kreativt brainstormande och skapande av lektionsupplägg etc utifrån ovanstående föreläsning.


ATT ÖPPNA RUMMET

 

Det är det viktigaste!


Att öppna rummen för samtalen kring sexualitet, samtycke och relationer är den absolut viktigaste punkten i detta arbete.

Vi ska erbjuda kunskap, vägledning, möjlighet till reflektion och mycket mer men det viktigaste är att släppa in samtalen i klassrummen. Hamnar de utanför har vi inte lyckats med uppdraget. Eleverna ska gå från era lektioner med en känsla att "här är det ok prata om dessa frågor".  Då har ni lyckats!